Trang tin tức sự kiện

Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục - “Người gác cổng” thầm lặng

Với chức năng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ tổ chức, quản lý công tác đánh giá, kiểm định, đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí, Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (Center for Higher Educational Quality Assurance, UEB-VNU) được ví như “người gác cổng” đảm bảo chất lượng đầu ra và nâng cao giá trị cho những sản phẩm giáo dục uy tín của UEB.


Tháng 4/2021, Trường Đại học Kinh tế tiếp tục được đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong các thành viên của ĐHQGHN (VNU) trên tổng thể các lĩnh vực hoạt động. Trong kết quả đánh giá này, tiêu chí về đảm bảo chất lượng giáo dục và quốc tế hóa của UEB đạt 81% điểm đánh giá, chiếm 7% trong tổng điểm chung của Trường Đại học Kinh tế, đóng góp giá trị vào vị thế số 1 VNU. Gắn với nhiệm vụ chính là tổ chức thực hiện và kiểm tra, báo cáo việc thực hiện đảm bảo chất lượng và khảo thí, Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục (ĐBCLGD) đang đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động đào tạo của Nhà trường.
 Nhiều đóng góp và sáng kiến trong triển khai các hoạt động kiểm định mang theo định hướng quốc tế hóa giáo dục

Bám sát mục tiêu và chiến lược của Nhà trường, Trung tâm ĐBCLGD đã triển khai và thực hiện các nhiệm vụ để tiến tới năm 2025 Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đạt tiêu chuẩn kiểm định trong nước cơ sở giáo dục đào tạo và kiểm định chất lượng các CTĐT, trong đó có một số CTĐT được kiểm định theo chuẩn ACBSP, hướng tới phát triển thương hiệu bền vững theo chuẩn quốc tế, tăng chỉ số xếp hạng đại học.

Trong kỳ xếp hạng của tổ chức QS World University Rankings năm 2021, Trung tâm đã phối hợp tích cực và kịp thời phối hợp với các đơn vị trong việc thu thập dữ liệu xếp hạng cho ĐHQGHN. Và kết quả thật đáng tự hào, UEB đã được ĐHQGHN là đơn vị chủ lực, tiên phong, dẫn đầu đóng góp chính vào kết quả xếp hạng 501-550 ở lĩnh vực Kinh doanh và Nghiên cứu quản lý của QS. Kết quả này là ghi nhận giá trị nhất dành cho những nỗ lực sáng tạo và  nghiêm túc  triển khai của toàn Trường trong các hoạt động, nổi bật là các hoạt động Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Hợp tác phát triển, không thể không kể đến sự đóng góp của đội ngũ những người làm công tác kiểm định chất lượng giáo dục của Nhà trường. Trung tâm ĐBCLGD đã nỗ lực phát triển số lượng, chất lượng các đối tác là nhà sử dụng lao động thông qua cơ sở dữ liệu điều tra khảo sát nhà sử dụng lao động hàng năm, bên cạnh đó lựa chọn và rà soát các học giả có uy tín của UEB để cung cấp cho ĐHQGHN.

 

  

 
Tính đến hết năm 2020, 100% các CTĐT bậc đại học của Trường đã được kiểm định chất lượng trong đó 02 CTĐT kiểm định Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA), 04 CTĐT kiểm định theo tiêu chuẩn kiểm định của Bộ GD&ĐT. Nổi bật có CTĐT CLC trình độ đại học ngành Tài chính - Ngân hàng được cấp giấy chứng nhận với kết quả đánh giá đạt 96% - điểm cao nhất trong số các chương trình được đánh giá toàn quốc.
 Từ giữa năm 2020, Trung tâm đã phối hợp với các Khoa/Viện của UEB đã triển khai nhận diện các CTĐT theo chuẩn ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs - Hội đồng Kiểm định các trường học và chương trình đào tạo về kinh doanh tại Mỹ), khẳng định tiêu chuẩn chất lượng uy tín, thương hiệu và đẳng cấp quốc tế về đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Hơn nữa, việc kiểm định quốc tế ACBSP giúp cho tấm bằng cử nhân của sinh viên sau khi tốt nghiệp các chương trình này giá trị hơn, được các nhà tuyển dụng đánh giá rất cao khi tuyển chọn nhân sự vào cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Đây như một “tấm vé” đảm bảo rằng sinh viên được đào tạo tốt trong trường đại học, được cung cấp đầy đủ những kiến thức, kỹ năng cần cho nghề nghiệp tương lai, đặc biệt là sẵn sàng vươn ra thế giới với những cơ hội việc làm toàn cầu.
 Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, Trung tâm ĐBCLGD phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện các bước kiểm định theo chuẩn ACBSP như tổ chức tập huấn, chia sẻ những thông tin liên quan đến bộ công cụ đánh giá, các yêu cầu cơ bản trong khung chương trình đào tạo của bộ công cụ đánh giá cũng như quy định của từng tiêu chuẩn, tiêu chí mà bộ công cụ đánh giá yêu cầu. Năm 2021, Nhà trường bắt đầu thực hiện quy trình kiểm định với 02 CTĐT ngành Tài chính Ngân hàng và Kế toán, các hoạt động như tổ chức tọa đàm, nộp đơn đăng ký, triển khai viết báo cáo tự đánh giá theo hướng dẫn của chuyên gia tư vấn đang tiến hành và dự kiến tháng 12/2021 Trường sẽ hoàn thành báo cáo sơ bộ.
Trung tâm xác định mục tiêu mũi nhọn trọng điểm năm 2021 là kiểm định cơ sở giáo dục và kiểm định CTĐT hướng tới đảm bảo các điều kiện tự chủ đại học và xây dựng các CTĐT theo định mức kinh tế kỹ thuật, trong đó, Trường Đại học Kinh tế được đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục tối thiểu mức 4/7 trở lên ; 100% các CTĐT cử nhân được kiểm định tối thiểu mức 4 trở lên; xác định lộ trình kiểm định các chương trình sau đại học. Những kết quả đạt được của mục tiêu này sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện chiến lược đổi mới chất lượng đào tạo và quốc tế hóa của Nhà trường.
Chuẩn hóa hệ thống ĐBCL bên trong, duy trì hệ thống ĐBCL tại các đơn vị và có đánh giá định kỳ, từng bước hình thành hệ thống ĐBCL tại các đơn vị, hướng tới tự kiểm soát và giám sát chất lượng đào tạo là một mục tiêu mũi nhọn quan trọng của Trung tâm trong năm 2021. Các hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên (thông qua kênh người học) đã góp phần chuẩn hóa hoạt động giảng dạy, đáp ứng tốt các yêu cầu về đào tạo, đảm bảo người học được thụ hưởng “dịch vụ” tốt nhất tại Trường Đại học Kinh tế. Không chỉ dừng lại ở việc đánh giá hoạt động dạy - học, Trường còn hướng đến kiểm tra đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo đối với sinh viên tốt nghiệp; đánh giá thông qua trưng cầu ý kiến của các đơn vị sử dụng lao động,... Kết quả khảo sát đánh giá là những thông tin căn bản giúp Trường Đại học Kinh tế nói chung và các Khoa/Viện nói riêng xác định đúng chất lượng đào tạo, lập kế hoạch cải tiến nhằm đảm bảo chiến lược dạy - học theo định hướng thực tế, cá thể hóa giáo dục và phát triển nguồn lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.
 

 “Người gác cổng” cho chất lượng đào tạo của UEB

Bên cạnh hoạt động kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo, Trung tâm ĐBCLGD còn chịu trách nhiệm tham mưu, tư vấn việc xây dựng câu hỏi thi cho các đơn vị đào tạo; tiếp nhận và quản lý các ngân hàng câu hỏi thi, đề thi, bảo mật đề thi theo đúng quy định, giám sát quy trình thực hiện các hoạt động về khảo thí trong Trường. Đây là hoạt động vô cùng quan trọng của một trường đại học nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong đánh giá chất lượng đào tạo và năng lực của người học.
Trong thời gian qua, hoạt động khảo thí đã đạt được những dấu ấn quan trọng, như việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phát triển đề thi đánh giá năng lực người học; phát triển ngân hàng câu hỏi thi đối với các học phần trong các chương trình đào tạo. Trung tâm đã xây dựng các quy trình thủ tục trong việc kiểm soát các hoạt động dạy - học để hướng đến kiểm tra đánh giá người học theo chuẩn đầu ra đã công bố, như quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, xây dựng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi; quy trình quản lý và sử dụng bộ đề thi, ngân hàng câu hỏi thi... đảm bảo đánh giá chính xác, công bằng, hiện đại và phù hợp với mục tiêu đào tạo của học phần, góp phần chuẩn hóa và nâng cao chất lượng giảng dạy. Đến nay, Trung tâm ĐBCLGD đã phối hợp và xây dựng được hơn 200 trọng số nội dung và cấu trúc đề thi các học phần thuộc các bậc đào tạo, trong đó ở bậc đại học là 179 học phần và bậc sau đại học là 32 học phần.

 

Đội ngũ nhân sự chủ động, sáng tạo để thích ứng với tình hình mới

Nhân sự của Trung tâm được tham gia nhiều hoạt động tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm thực hiện kiểm định, như Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm tham gia kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn ACBSP của một số trường đại học ở Việt Nam” của Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo nhiều trường đại học tại Hà Nội (tháng 9/2021); tham gia chuỗi khóa Tập huấn Nâng cao năng lực khảo thí của Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội …

 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, những người làm công tác ĐBCLGD của Trung tâm đã có nhiều sáng kiến và chủ động đề xuất giải pháp mới, nhất là trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Trung tâm ĐBCLGD – Trường Đại học Kinh tế là đầu mối trực tiếp phối hợp cùng với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG - HCM thống nhất cách thức thực hiện, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện quy trình đánh giá ngoài theo hình thức mới. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế cùng với sự chủ động từ Trung tâm ĐBCLGD, và đặc biệt với tinh thần trách nhiệm của các đơn vị có liên quan việc đánh giá ngoài theo hình thức online đã nhận được sự đồng thuận và hy vọng sẽ đem lại kết quả cao cho Báo cáo tự đánh giá chu kỳ 2 của Nhà trường.

Mang sứ mệnh góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo của Nhà trường, Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục đã đóng góp một phần quan trọng trong việc đưa Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trở thành đơn vị nghiên cứu, tư vấn có uy tín về đảm bảo chất lượng giáo dục, là cầu nối giữa các tổ chức kiểm định quốc tế và các cơ sở đào tạo tại Việt Nam.

                                                                          

 

Tin bài liên quan:

Kiểm định chương trình đào tạo Cơ hội phát triển hội nhập của Trường ĐHKT, ĐHQGHN

Trường ĐHKT đạt giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng CTĐT chuẩn trình độ đại học ngành Kinh tế

Khoa Tài chính - Ngân hàng có kết quả kiểm định đánh giá ngoài cao nhất trong danh sách do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố

Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài chương trình đào tạo đại học ngành Kinh tế phát triển

 


Thùy Dung - UEB MediaVideo
QC trái 1
Đại học Troy (Troy University)
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành