Trang tin tức sự kiện
 
Giới thiệu nhân sự mới tháng 8/2021 
 

 

 
TS. KHÚC VĂN QUÝ 
 • Đơn vị: Khoa Kinh tế Chính trị
 • Bộ môn: Kinh tế Chính trị
 • Năm sinh: 1980
 • Học hàm/học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên ngành đào tạo:

 - Tiến sĩ Khoa học lâm nghiệp (Chính sách rừng và kinh tế), Đại học Bang Colorado - CSU, Fort Collins, Hoa Kỳ, tốt nghiệp năm 2018;

- Thạc sĩ ngành Kinh tế nông nghiệp (Kinh tế tài nguyên và môi trường), Đại học Bang Colorado - CSU, Fort Collins, Hoa Kỳ, tốt nghiệp năm 2013;

- Cử nhân ngành Lâm nghiệp (Lâm nghiệp xã hội), Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, tốt nghiệp năm 2006.

-------------

Thông tin liên hệ:

- SĐT: 033 889 4798

- Email: đang chờ cấp email vnu

 
NCS. LƯƠNG HỮU LÂM 
 • Đơn vị: Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế
 • Bộ môn: Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế
 • Năm sinh: 1990
 • Học hàm/học vị: Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh
 • Chuyên ngành đào tạo:

- Nghiên cứu sinh Université Paris 1 Pantheon Sorbonne, đào tạo tại CFVG và Đại học Paris 1 (khóa học: 2020-2023);

- Thạc sĩ Nghiên cứu khoa học về Quản lý, đào tạo tại CFVG, cấp bằng bởi Université de Lille, Pháp, tốt nghiệp năm 2020;

- Thạc sĩ Khoa học về Quản lý, đào tạo tại trường kinh doanh KEDGE Business School, Pháp, tốt nghiệp năm 2017;

- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, đào tạo tại CFVG - Trung tâm Pháp Việt đào tạo về quản lý, đồng cấp bởi Đại học Kinh tế Quốc dân và Phòng Công nghiệp Thương mại Paris, tốt nghiệp năm 2017;

- Cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, tốt nghiệp năm 2013.

-------------

Thông tin liên hệ:

- SĐT: 098 290 8390

- Email: đang chờ cấp email vnu

ThS. TRẦN THỊ NHUNG 
 •  Đơn vị: Viện Quản trị Kinh doanh
 • Bộ môn: Quản trị Nguồn nhân lực
 • Năm sinh: 1989
 • Học hàm/học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên ngành đào tạo:

 - Thạc sỹ quản trị nguồn nhân lực, Nottingham Trent University, tốt nghiệp năm 2012;

- Cử nhân Quản trị kinh doanh - Đại học Ngoại Thương Hà Nội, tốt nghiệp năm 2007;

-------------

Thông tin liên hệ:

- SĐT: 090 838 9043
- Email: nhungtran@vnu.edu.vn

 
PHẠM HƯƠNG HIẾU 
 • Đơn vị: Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu
 • Vị trí: Chuyên viên thiết kế
 • Năm sinh: 1995
 • Học hàm/học vị: Cử nhân
 • Chuyên ngành đào tạo:

- Cử nhân Công nghệ thông tin, Học viện Quản lý Giáo dục, tốt nghiệp năm 2017;

- Đào tạo về web design, Graphic Design, Trường học thiết kế ColorMe, năm 2017;

- Đào tạo về Web Design, Graphic Design, Học viện VnSkills, năm 2016

-------------

Thông tin liên hệ:

- SĐT: 0394 777 587
- Email: huonghieu@vnu.edu.vn


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN