Trang tin tức sự kiện
 
Giới thiệu nhân sự mới: Hà Thị Minh Thu

Đơn vị công tác: Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển


Họ tên: Hà Thị Minh Thu
Năm sinh: 1991
Đơn vị công tác: Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển
VỊ trí: Chuyên viên phụ trách Hợp tác phát triển
 

Trường ĐHKT - ĐHQGHN