Trang tin tức sự kiện
 

Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2021 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kinh tế1. Danh sách ứng viên đăng kí xét đạt tiêu chuẩn Phó Giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Xét đạt tiêu chuẩn chức danh

Ngành

Đơn vị công tác

1

Lưu Quốc Đạt

1984

Phó Giáo sư

Kinh tế

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

2

Nguyễn Thu Hà

1982

Phó Giáo sư

Kinh tế

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

 3Trần Thị Hiền  1976 Phó Giáo sư Kinh tế Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

4

Lưu Thị Minh Ngọc

1982

Phó Giáo sư

Kinh tế

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

5

Tô Thế Nguyên

1977

Phó Giáo sư

Kinh tế

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

6

Đinh Văn Toàn

1967

Phó Giáo sư

Kinh tế

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN

 
 2.Hồ sơ ứng viên đăng kí xét đạt tiêu chuẩn Phó Giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
 
 
 
 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn TZBMTW
Nội dung