Trang tin tức sự kiện
 
Bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Chính trị và Công tác Sinh viên

Ngày 02/11/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 3299/QĐ-ĐHKT bổ nhiệm ThS. Tô Thị Kim Thanh, chuyên viên Phòng Đào tạo, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Chính trị và Công tác Sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
>> Download Quyết định số 3299/QĐ-ĐHKT 

UEB_net