Trang tin tức sự kiện
 
Giới thiệu nhân sự mới: Lê Thị Thanh Hằng

Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế Phát triển


Họ và tên: Lê Thị Thanh Hằng

Trình độ đào tạo cao nhất: Cử nhân

Nơi tốt nghiệp: Đại học Khoa học Tự nhiên

Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế Phát triển

Vị trí công việc: Điều phối viên Chương trình Thạc sĩ Kinh tế Biển

Ngày bắt đầu làm việc tại Trường: 19/10/2016