Trang tin tức sự kiện
 
Thông báo nhân sự mới tháng 10/2020

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo nhân sự mới tháng 10/2020 như sau:


Họ và tên: Phạm Thanh Sơn

Vị trí: Giảng viên bộ môn Kinh tế học

Đơn vị: Khoa Kinh tế Phát triển

Học hàm/học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

  • Nghiên cứu sinh ngành Kinh tế tại Trường Đại học Surrey (Anh), xếp hạng thứ 251 - 300th theo bảng xếp hạng World University Rankings;
  • Thạc sĩ chuyên ngành Chính sách Kinh tế tại Trường Đại học Siegen (Đức);
  • Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Ngoại thương.

Thông tin liên hệ:

- Email: phamthanhson139@gmail.com

 

Họ và tên: Nguyễn Duy Việt

Vị trí: Giảng viên bộ môn Tài chính

Đơn vị: Khoa Tài chính Ngân hàng

Học hàm/học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành:

  • Tiến sĩ Kinh tế, Trường Quản lý Đại học Lancaster (LUMS, Anh), Đại học Lancaster xếp hạng thứ 136th theo the Times Higher Education World University Rankings 2021;
  • Thạc sĩ Kinh tế Quốc tế, Trường Quản lý Đại học Lancaster (LUMS, Anh);
  • Cử nhân Học viện ngoại giao.

Thông tin liên hệ:

- Email: vietnguyen14180@gmail.com

- SĐT: 0988 629 356

 

Họ và tên: Phạm Thị Hồng Nhung

Vị trí: Chuyên viên tư vấn tuyển sinh

Đơn vị: Phòng Tuyển sinh

Học hàm/học vị: Cử nhân

Chuyên ngành: Cử nhân ngành Báo chí, chuyên ngành Báo chí phát thanh, Học viện Báo chí và tuyên truyền.

Thông tin liên hệ:

- Email: phamhongnhung1202@gmail.com

- SĐT:  0987 637 129

 


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN