Trang tin tức sự kiện
 
Giới thiệu nhân sự mới tháng 1/2019H và tên: Hoàng Thị Hương

Học vị cao nhất: Tiến sĩ

Vị trí công tác: Giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị

Điện thoại liên hệ: 0982.920.977

Email: huong.ht@vnu.edu.vn

Họ và tên: Phạm Thị Liên

Vị trí công tác: Chuyên viên Khoa Kế toán - Kiểm toán

Điện thoại liên hệ: 0904.483.448

Email: lienpham.cam@gmail.com


Họ và tên: Đoàn Thị Thùy Trang

Vị trí công tác: Chuyên viên Phòng Đào tạo

Điện thoại liên hệ: 0385.579.467

Email: trangdt.ueb@vnu.edu.vn


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN