Trang tin tức sự kiện
 
Giới thiệu nhân sự mới: TS. Lưu Hữu Văn

Đơn vị công tác: Viện Quản trị Kinh doanhTrường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN