Trang tin tức sự kiện
 
Thông báo nhân sự mới tháng 9 năm 2020

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN giới thiệu nhân sự mới tháng 9/2020 như sau:


Họ và tên: Nguyễn Khánh Linh

Vị trí: Điều phối viên chương trình liên kêt và đào tạo quốc tế

Đơn vị: Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế

Học hàm/học vị: Cử nhân

Chuyên ngành: Kinh tế, Đại học Ngoại thương

Thông tin liên hệ:

- Email: linhnk411@gmail.com; Nguyenkhanhlinh@vnu.edu.vn

 - SĐT:  0849 339 986

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thái Thu Hà

Vị trí: Chuyên viên tư vấn tuyển sinh các chương trình liên kết và đào tạo quốc tế

Đơn vị: Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế

Học hàm/học vị: Cử nhân

Chuyên ngành: Luật học, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông tin liên hệ:

- Email: nthaithuha@gmail.com   

- SĐT: 0796 381 999

 

 Họ và tên: Nguyễn Tiến Thành

Vị trí: Chuyên viên phụ trách công tác Đoàn thanh niên

Đơn vị: Đoàn Thanh niên

Học hàm/học vị: Cử nhân

Chuyên ngành: Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Thông tin liên hệ:

- Email: tienthanhxdd@gmail.com; nguyentienthanh@vnu.edu.vn

- SĐT:  0962 925 206

 


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN