Trang tin tức sự kiện
 
Thông báo nhân sự mới tháng 5/2019: TS. Nguyễn Thị Hương Lan

Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Năm sinh: 1974

Đơn vị: Khoa Kinh tế Chính trị

Vị trí: Giảng viên Bộ môn Quản lý Kinh tế, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Thông tin liên hệ:

Số điện thoại: 0913 248 998

Email: huonglansaodo@gmail.comTrường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN