Trang tin tức sự kiện
 
Thông báo nhân sự mới tháng 11/2020

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo nhân sự mới tháng 11/2020 như sau:


Họ và tên: Lê Thị Khánh Ly

Vị trí: Giảng viên bộ môn Kinh tế học

Đơn vị: Khoa Kinh tế Phát triển

Năm sinh: 1984

Học hàm/học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: 

 • Tiến sĩ Kinh tế học, Học viện Khoa học xã hội;
 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;
 • Cử nhân Quản lý Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 8 năm (từ 2012 -nay)

Thông tin liên hệ:

- SĐT: 0904711184

- Email: Khanhly.edu@gmail.com, khanhlylt@vnu.edu.vn

 

 

Họ và tên: Bùi Thị Quyên

Vị trí: Giảng viên bộ môn Văn hóa doanh nghiệp

Đơn vị: Viện Quản trị Kinh doanh

Năm sinh: 1989

Học hàm/học vị: Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh

Chuyên ngành:

 • Nghiên cứu sinh ngành Kinh tế phát triển, Viện nghiên cứu Quản lý quản lý kinh tế Trung Ương;
 • Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Trường Đại học Mỏ - Địa chất;
 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Công Đoàn.
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 7 năm (từ 2013 – nay)

Thông tin liên hệ:

- Email: buiquyen161989@gmail.com

- SĐT: 0919.412.786

 

 

Họ và tên: Đinh Văn Hoàng

Vị trí: Giảng viên bộ môn Kinh doanh quốc tế

Đơn vị: Khoa Kinh  tế và Kinh doanh quốc tế

Năm sinh: 1994

Học hàm/học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành:

 • Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Đại học Tohoku ( xếp hạng thứ 201  - 250th theo World University Rankings 2021).
 • Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương
 •  Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật

Thông tin liên hệ:

- Email: hoangdinh.tohoku@gmail.com

- SĐT:  0981 618 894

 

 

 


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN