Trang tin tức sự kiện
 
Giới thiệu nhân sự mới tháng 12/2020Họ và tên: Tô Thế Nguyên

Vị trí: Giảng viên bộ môn Kinh tế Chính trị, Khoa Kinh tế Chính trị

Năm sinh: 1977

Học hàm/học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: 

 • Tiến sĩ Kinh tế Đại học Strasbourg, Pháp (xếp hạng thứ 501–600 th theo World University Rankings 2021) ;
 • Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Nông nghiệp Hà Nội;
 • Cử nhân Kinh tế nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Kinh nghiệm giảng dạy: 19 năm

Thông tin liên hệ:

 

 

Họ và tên: Trần Phương Chi

Vị trí: Giảng viên bộ môn Kinh tế Chính trị, Khoa Kinh tế Chính trị

Năm sinh: 1989

Học hàm/học vị: Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh

Chuyên ngành:

 • Nghiên cứu sinh ngành Chính sách Công, Đại học Chính trị Quốc gia Đài Loan (Đài Loan);
 • Nghiên cứu sinh ngành Thần học và Tôn giáo học, Đại học Helsinki (Phần Lan);
 • Thạc sĩ Truyền thông Quốc tế, Truyền thông chính trị, Đại học Chính trị Quốc gia Đài Loan (Đài Loan);
 • Cử nhân Truyền thông đại chúng, Trường Đại học Buckingham (Anh).

Thông tin liên hệ:

 

Họ và tên: Nguyễn Nam Trung

Vị trí: Giảng viên tập sự bộ môn Kế toán, Khoa Kế toán – Kiểm toán

Năm sinh: 1987

Học hàm/học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành:

 • Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh chương trình liên kết giữa Trường Kinh tế và Quản lý Solvay Brussels và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Cử nhân ngành Kinh tế Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương
 • Một số chứng chỉ khác: ACCA, CGMA, CIMA

Thông tin liên hệ:

 

 

Họ và tên: Đào Thị Hà Anh

Vị trí: Giảng viên tập sự bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực, Viện Quản trị Kinh doanh.

Năm sinh: 1988

Học hàm/học vị: Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh

Chuyên ngành:

 • Nghiên cứu sinh Quản trị Kinh doanh, Học Viện Khoa Học Xã Hội;
 • Thạc sĩ Thương mại, Trường Đại học Thương mại;
 • Cử nhân Quản trị doanh nghiệp, Đại học Thương mại;

Thông tin liên hệ:

 

Họ và tên: Nguyễn Xuân Thành

Vị trí: Giảng viên tập sự bộ môn Quản lý Kinh tế, Khoa Kinh tế Chính trị

Năm sinh: 1990

Học hàm/học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành:

 • Thạc sĩ Thạc sĩ Quản lý Công nghiệp, chương trình IMIM (International Master of Industrial Management), học bổng toàn phần Erasmus Mundus của Liên minh Châu Âu.
 • Cử nhân Luật Kinh tế tại trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
 • Cử nhân Cơ khí và Cử nhân Quản lý Công nghiệp (bằng kép) tại viện KAIST (Korea Advance Institute of Science and Technology), Hàn Quốc

Thông tin liên hệ:

 

 

 


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN