Trang Đào tạo sau đại học
 
Lịch thi kỳ phụ học kỳ II năm học 2018 - 2019 Bậc đào tạo Thạc sỹ (bổ sung)

Thông báo số 2268/TB-ĐHKT ngày 12/8/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ đơn xin hoãn thi của học viên; Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo bổ sung lịch thi kỳ phụ học kỳ II năm học 2018-2019 khóa QH-2017-E, QH-2018-E bậc đào tạo Thạc sỹ

     -   Lịch thi, thời gian và địa điểm thi: Xem chi tiết theo file đính kèm.

     -   Lưu ý: Học viên có mặt trước giờ thi 20 phút và mang theo thẻ học viên.

     -   Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

 
>> Xem và download thông báo tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN