Trang Đào tạo sau đại học
 
Lịch thi học kỳ II năm học 2018 - 2019 Bậc đào tạo Thạc sỹ (đợt 2)

Thông báo số: 1505 /TB-ĐHKT ngày 22/5/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2018-2019 khóa QH-2017-E, QH-2018-E bậc đào tạo Thạc sĩ.

- Lịch thi, thời gian và địa điểm thi: Xem chi tiết theo file đính kèm.

- Học viên xin hoãn thi: Nộp đơn xin hoãn thi theo mẫu quy định của Nhà trường có minh chứng hợp lệ kèm theo.

Thời gian nhận đơn: từ ngày 10/6/2019 đến hết ngày 17/6/2019 tại Phòng Đào tạo, Phòng 304 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

- Lưu ý: Học viên có mặt trước giờ thi 20 phút và mang theo thẻ học viên.

- Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

 
>> Xem và download công văn tại đây
>> Xem và  download lịch thi tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN