Trang Đào tạo sau đại học
 
Lịch thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với học viên sau đại học, học kỳ I năm học 2018-2019

Thông báo số 774/TB-ĐHNN của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN


Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo Lịch thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với học viên sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2018-2019.
>>> Xem lịch thi chi tiết tại đây

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN