Trang Đào tạo sau đại học
 

Phân công nhiệm vụ tổ chức đào tạo bậc Thạc sĩ của Phòng Đào tạo

Công văn số 120/ĐHKT-ĐT ngày 16/01/2020 về việc phân công nhiệm vụ tổ chức đào tạo bậc Thạc sĩ của Phòng Đào tạo

Tin liên quanCăn cứ phân công nhiệm vụ của phòng Đào tạo;

Để thuận tiện cho các Khoa/ Viện và học viên liên hệ công việc, phòng Đào tạo gửi bản phân công công việc liên quan đến tổ chức đào tạo bậc thạc sĩ, cụ thể như sau:

 

STT

HỌ TÊN - CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

1

PGS.TS Lê Trung Thành
Phó trưởng phòng Đào tạo
(024)37547506 ext 304

Email: ltthanh@vnu.edu.vn

- Chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Phòng Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao

1

ThS. Ngô Thị Thu Hà
Phó trưởng phòng Đào tạo
(024)37547506 ext 534

Email: hant@vnu.edu.vn

- Phụ trách thời khóa biểu, quản lý điểm, quản lý học vụ, đăng ký học

2

TS. Hoàng Thị Tuyết Nhung
Phó trưởng phòng Đào tạo
(024)37547506 ext 306

Email: nhunghtt@vnu.edu.vn

- Phụ trách tổ chức thi, luận văn, tốt nghiệp

3

Đoàn Thị Thùy Trang
Chuyên viên
(024)37547506 ext 554

Email: trangdt.ueb@vnu.edu.vn

- Xây dựng thời khóa biểu và lịch trình đào tạo

4

Vũ Thị Ngọc Châu
Chuyên viên
(024)37547506 ext 524

Email: chauvtn@vnu.edu.vn

- Xây dựng lịch thi
- Quản lý điểm, in bảng điểm, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo (đối với học viên chưa được xét tốt nghiệp)
- Xét học vụ: xét thôi học theo kết quả học tập của học viên
- Quản trị hệ thống phần mềm đào tạo SĐH, cấp tài khoản sử dụng cổng thông tin ĐHQGHN.

5

Nguyễn Vân Anh
Chuyên viên
(024)37547506 ext 514

Email: anhnv@vnu.edu.vn

- Phụ trách nhận đơn xin bảo lưu, đơn xin thôi học, đơn xin đăng ký học lại.

- Làm quyết định bảo lưu, thôi học.

6

Lê Thị Dung
Chuyên viên
(024)37547506 ext 504

Email: dungle.ueb@vnu.edu.vn

- Thu chứng chỉ Tiếng Anh để thực hiện thẩm định chứng chỉ theo quy định.

7

Nguyễn Thị Như Trang
Chuyên viên
(024)37547506 ext 554

Email: ntntrang@vnu.edu.vn

- Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ: hướng dẫn và thu hồ sơ bảo vệ.

- Thu hồ sơ sau bảo vệ

8

Đặng Thị Trang
Chuyên viên
(024)37547506 ext 325

Email: dangtrang@vnu.edu.vn

- In bảng điểm tốt nghiệp.

9

Tô Thị Kim Thanh
Chuyên viên
(024)37547506 ext 315

Email: thanhttk@vnu.edu.vn

- Tổ chức thi học kỳ

- Thu đơn xin hoãn thi.

10

Đinh Thị Thúy Hòa
Chuyên viên
(024)37547506 ext 305

Email: hoa_dtt@vnu.edu.vn

- Xét tốt nghiệp.

- Ra quyết định công nhận tốt nghiệp.

- Cấp phát bằng tốt nghiệp.
- Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp.
- Thẩm định văn bằng tốt nghiệp.

11

Trần Quốc Toản

Chuyên viên
(024)37547506 ext 305

Email: toantq@vnu.edu.vn

- Tuyển sinh, bổ sung kiến thức.

 
Địa chỉ liên hệ :

Phòng Đào tạo, Phòng 401 - Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho học viên được biết./.

 
Download Công văn tại đây>>>

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn CUFEGA
Nội dung