Trang Đào tạo sau đại học
 

Phiếu nhập điểm và danh sách điểm danh bậc Thạc sĩ học kỳ I, năm học 2021-2022

Thông báo số 2656/TB-ĐHKT ngày 24/8/2021 về việc Thời khóa biểu bậc Thạc sĩ học kỳ I, năm học 2021-2022


Phòng Đào tạo đăng tải danh sách Phiếu nhập điểm thành phần hệ thạc sĩ của các lớp học phần được tổ chức trong học kỳ I năm học 2021-2022.
Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho giảng viên download Phiếu nhập điểm thành phần theo địa chỉ: http://ueb.edu.vn, mục: Sau Đại học > Phiếu nhập điểm.
Đề nghị các khoa/viện thông báo cho giảng viên và học viên biết và thực hiện.
Chi tiết liên hệ:
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Địa chỉ: Phòng 401 nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.3754 7506 (514)
Download:
+ Phiếu nhập điểm khóa QH-2019-E
+ Phiếu nhập điểm khóa QH-2020-E
         + Phiếu nhập điểm khóa QH-2021-E 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn AQXRWM
Nội dung