Trang Đào tạo sau đại học
 
Phiếu nhập điểm và danh sách điểm danh bậc Thạc sĩ học kỳ I, năm học 2019-2020

Căn cứ Thông báo số 2270/TB-ĐHKT ngày 12/8/2019 của Trường Đại học Kinh tế về Thời khóa biểu hệ bậc Thạc sĩ học kỳ I, năm học 2019-2020


Phòng Đào tạo đăng tải danh sách Phiếu nhập điểm thành phần hệ thạc sĩ của các lớp học phần được tổ chức trong học kỳ I năm học 2019-2020.
Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho giảng viên download Phiếu nhập điểm thành phần theo địa chỉ: http://ueb.edu.vn, mục: Sau Đại học > Phiếu nhập điểm.
Đề nghị các khoa/viện thông báo cho giảng viên và học viên biết và thực hiện.
Chi tiết liên hệ:
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Địa chỉ: Phòng 504 nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024.3754 7506 (514)
Download:
+ Phiếu nhập điểm khóa QH-2018-E
+ Phiếu nhập điểm khóa QH-2019-E

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN