Trang Đào tạo sau đại học
 
Phiếu nhập điểm và danh sách điểm danh các lớp học phần khóa QH-2018-E trúng tuyển đợt 2

Trường ĐH Kinh tế đăng tải Phiếu nhập điểm hệ thạc sĩ học kỳ I, năm học 2018-2019 của khóa QH-2018-E trúng tuyển đợt 2


Căn cứ vào Lịch trình đào tạo khóa QH-2018-E trúng tuyển đợt 2, Phòng Đào tạo đăng tải danh sách Phiếu nhập điểm thành phần hệ thạc sĩ của các lớp học phần được tổ chức trong học kỳ I năm học 2018-2019.
Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho giảng viên download Phiếu nhập điểm thành phần theo địa chỉ: http://ueb.edu.vn, mục: Sau Đại học > Phiếu nhập điểm.
Đề nghị các khoa/viện thông báo cho giảng viên và học viên biết và thực hiện.
Chi tiết liên hệ:
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
Địa chỉ: Phòng 504 nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024.3754 7506 (554, 514)

>> DOWNLOAD các phiếu nhập điểm:
1. Lịch sử các học thuyết kinh tế nâng cao tại đây>>> 
2. Nợ nước ngoài của các nước đang phát triển tại đây>>> 
3. Phân tích chính sách kinh tế xã hội tại đây>>> 
4. Phân tích và hoạch định chính sách công tại đây>>> 
5. Quản lý nhà nước về kinh tế nâng cao tại đây>>> 
6. Quản trị công ty nâng cao tại đây>>> 
7. Quản trị tài chính doanh nghiệp nâng cao tại đây>>> 
8. Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính: Lý thuyết và thực tiễn tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN