Trang Đào tạo sau đại học
 
Phiếu nhập điểm học kỳ 1 năm học 2018-2019 hệ thạc sĩ

Trường ĐH Kinh tế đăng tải Phiếu nhập điểm hệ thạc sĩ học kỳ I, năm học 2018-2019.


Căn cứ vào dang sách đăng ký học học kỳ I năm học 2018-2019, Phòng Đào tạo đăng tải danh sách Phiếu nhập điểm thành phần hệ thạc sĩ của các lớp học phần được tổ chức trong học kỳ I năm học 2018-2019.

Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho giảng viên download Phiếu nhập điểm thành phần theo địa chỉ: http://ueb.edu.vn, mục: Sau Đại học >  Phiếu nhập điểm.

Đề nghị các khoa/viện thông báo cho giảng viên và sinh viên biết và thực hiện.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Địa chỉ: Phòng 504 nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3754 7506 (554, 514)

>> DOWNLOAD các phiếu nhập điểm:

Trường ĐH Kinh tế-ĐHQGHN