Trang Đào tạo sau đại học
 
Phiếu nhập điểm và danh sách điểm danh hệ sau đại học học kỳ II, năm học 2018-2019

Căn cứ Thông báo số 4/TB-ĐHKT ngày 3 tháng 1 năm 2019 của Trường Đại học Kinh tế về Thời khóa biểu hệ sau đại học học kỳ II, năm học 2018-2019


Phòng Đào tạo đăng tải danh sách Phiếu nhập điểm thành phần hệ thạc sĩ của các lớp học phần được tổ chức trong học kỳ II năm học 2018-2019.
Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho giảng viên download Phiếu nhập điểm thành phần theo địa chỉ: http://ueb.edu.vn, mục: Sau Đại học > Phiếu nhập điểm.
Đề nghị các khoa/viện thông báo cho giảng viên và học viên biết và thực hiện.
Chi tiết liên hệ:
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.Địa chỉ: Phòng 504 nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024.3754 7506 (554,514)
Download:
+ Phiếu nhập điểm khóa QH-2018-E
+ Phiếu nhập điểm khóa QH-2017-E 


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN