Trang Đào tạo sau đại học
 
Phiếu nhập điểm và danh sách điểm danh học phần Triết học các lớp QH-2019-E.CH trúng tuyển đợt 1

Căn cứ Thông báo số 1557/TB-ĐHKT ngày 27/05/2019 thời khóa biểu học phần Triết học bậc Thạc sĩ khóa QH-2019-E trúng tuyển đợt 1 học kỳ II, năm học 2018-2019


Phòng Đào tạo đăng tải Phiếu nhập điểm học phần Triết học bậc Thạc sĩ khóa QH-2019-E trúng tuyển đợt 1 học kỳ II, năm học 2018-2019.
Chi tiết liên hệ:
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
Địa chỉ: Phòng 504 nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024.3754 7506 (Máy lẻ 554) - Ms. Đoàn Trang
Download:
+ Phiếu nhập điểm lớp Triết 1 - PHI5003 1 
          + Phiếu nhập điểm lớp Triết 2 - PHI5003 2 
 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN