Trang Đào tạo sau đại học
 
Lịch thi học kỳ II năm học 2017-2018 khóa QH-2017-E hệ đào tạo thạc sĩ

Trường ĐH Kinh tế-ĐHQGHN thông báo Lịch thi hết học phần học kỳ II năm học 2017-2018 Khóa QH-2017-E Hệ ĐT Thạc sỹ


Ngày 25/5/2018, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN thông báo Lịch thi hết học phần học kỳ II năm học 2017-2018 Khóa QH-2017-E hệ đào tạo Thạc sĩ. Đề nghị các Khoa/Viện thông báo tới các học viên Khóa QH-2017-E biết và thực hiện.
Tải lịch thi chi tiết tại đây>>>>

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế