Trang Đào tạo sau đại học
 
Lịch thi hết học phần học kỳ II năm học 2016-2017 của các lớp Cao học khóa QH-2015

Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2016-2017, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo lịch thi hết học phần học kỳ II năm học 2016-2017 (gồm cả kỳ chính và kỳ phụ) của các lớp Cao học như sau:


1. Lịch thi: Xem chi tiết tại đây

2. Địa điểm thi: Khu giảng đường Việt Úc - Trường Đại học Kinh tế

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo - Bộ phận Sau đại học - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 504 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04.3754.7506 (504)


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN