Trang Đào tạo sau đại học
 
Lịch thi hết học phần học kỳ II năm học 2015-2016 của các lớp cao học khóa QH-2015-E

Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2015-2016, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo lịch thi hết học phần học kỳ II năm học 2015-2016 của các lớp Cao học khóa QH-2015.E như sau:


1. Lịch thi: Xem chi tiết  tại đây.
2. Địa điểm thi: Khu giảng đường Việt Úc - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Chi tiết liên hệ:  
Phòng Đào tạo - Bộ phận Sau đại học - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
Địa chỉ: Phòng 504  Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 04.3754.7506 (514)

Trường ĐHKT - ĐHQGHN