Trang Đào tạo sau đại học
 
Lịch thi kỳ thi phụ Học kỳ II năm học 2017-2018Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo Lịch thi kỳ phụ học kỳ 2 năm học 2017-2018 hệ đào tạo Thạc sĩ
 

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN