Trang Đào tạo sau đại học
 
Thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ đợt ngày 24/11/2018

Trường ĐHNN - ĐHQGHN tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ ngày 24/11/2018


Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ vào ngày 24/11/2018, học viên đã tham gia kỳ thi ngày 21/7/2018 nhưng chưa đạt và học viên có đơn xin hoãn thi ở kỳ thi trước lưu ý nộp hồ sơ như sau:
- Phiếu đăng ký dự thi có dán ảnh 3x4cm (chụp trong vòng 06 tháng) theo mẫu
- 01 bản photo thẻ học viên còn hạn

- Lệ phí thi theo quy định (900.000 đồng/người)

- Học viên đã có đơn xin hoãn thi không phải nộp lệ phí.

Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 29.10.2018 đến ngày 09.11.2018 tại Trung tâm Khảo thí - Phòng 106 - Nhà A4 - Trường ĐHNN trong giờ hành chính.

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN