Trang Đào tạo sau đại học
 
Danh sách các phòng thi hết học phần Triết học Học kỳ 2 năm học 2017-2018

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN thông báo


Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo danh sách các phòng thi hết học phần Triết học.
Thời gian thi: 18h00 ngày 21/9/2018 tại Giảng đường Việt Úc (học viên có mặt trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng thi).
Danh sách có 14 sheet như sau:
- Khóa 2017: Từ Phòng số 01 đến phòng số 09
- Khóa 2018: Phòng số 10 - 13
- Sheet 14: Danh sách học viên không đủ điều kiện dự thi.
Mọi thắc mắc học viên có phản hồi trước ngày 18 tháng 9 năm 2018.
Trường hợp học viên xin hoãn thi phải có đơn xin hoãn thi (kèm minh chứng) nộp lên phòng Đào tạo trường ĐHKT phòng 304 nhà E4 - 144 Xuân Thủy - Quận Cầu Giấy - HN.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN