Trang Đào tạo sau đại học
 
Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ II năm học 2017-2018 khóa QH-2016-E hệ đào tạo thạc sĩ (Thi bổ sung)Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo lịch thi hết học phần, học kỳ II năm học 2017-2018 hệ đào tạo Thạc sỹ (bổ sung).
Xem lịch thi chi tiết tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN