Trang Đào tạo sau đại học
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2018 - 2019 Hệ đào tạo sau đại học (đợt 1)

Thông báo số 3021/TB-ĐHKT ngày 12/11/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2018-2019 khóa QH-2017-E hệ đào tạo sau đại học.

1. Lịch thi: Từ ngày 14/12/2018 đến ngày 16/12/2018.

2. Thời gian và địa điểm thi: Xem chi tiết theo file đính kèm.

3. Học viên xin hoãn thi: Học viên nộp đơn xin hoãn thi theo mẫu quy định của Nhà trường có minh chứng hợp lệ kèm theo.

Thời gian nhận đơn : từ ngày 05/12/2018 đến hết ngày 11/12/2018.

4. Lưu ý: Học viên cần có mặt trước giờ thi 20 phút và có thẻ học viên mới được vào phòng thi.

5. Liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 304 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3754 7506 (315)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN