Trang Đào tạo sau đại học
 
Lịch thi học kỳ II năm học 2018 - 2019 Bậc đào tạo Thạc sỹ (đợt 1)

Thông báo số 593 /TB-ĐHKT ngày 13/3/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2018-2019 khóa QH-2017-E, QH-2018-E bậc đào tạo Thạc sĩ.

1. Lịch thi: Ngày 06/4/2019 và 13/4/2019.

2. Thời gian và địa điểm thi: Xem chi tiết theo file đính kèm.

3. Học viên xin hoãn thi: Nộp đơn xin hoãn thi theo mẫu quy định của Nhà trường có minh chứng hợp lệ kèm theo.

Thời gian nhận đơn: từ ngày 25/3/2019 đến hết ngày 29/3/2019 tại Phòng Đào tạo, Phòng 304 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

4. Lưu ý: Học viên có mặt trước giờ thi 20 phút và mang theo thẻ học viên.

5. Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN