Trang Đào tạo sau đại học
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2018- 2019 (Kỳ thi phụ)

Công văn số 249 /ĐHKT-SĐH ngày 16/01/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ lịch thi học kỳ I năm học 2018-2019 ; Căn cứ đơn xin hoãn thi của học viên, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xây dựng lịch thi kỳ thi phụ học kỳ I năm học 2018-2019 hệ đào tạo sau đại học.

Lịch thi: Từ ngày 25/01/2019 đến ngày 26/01/2019.

Thời gian và địa điểm thi: Xem chi tiết theo file đính kèm.

Lưu ý: Học viên cần có mặt tại phòng thi trước 15 phút và mang theo thẻ học viên hoặc chứng minh thư nhân dân.Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN