Trang Đào tạo sau đại học
 
Lịch thi kỳ phụ học kỳ II năm học 2018 - 2019 Bậc đào tạo Thạc sĩ

Thông báo số 2010/TB-ĐHKT ngày 15/7/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ đơn xin hoãn thi của học viên; Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo lịch thi kỳ phụ học kỳ II năm học 2018-2019 khóa QH-2017-E, QH-2018-E bậc đào tạo Thạc sỹ.

     -   Lịch thi, thời gian và địa điểm thi: Xem chi tiết theo file đính kèm.

     -   Lưu ý: Học viên có mặt trước giờ thi 20 phút và mang theo thẻ học viên.

     -   Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN