Trang Đào tạo đại học
 
Thời gian nộp đơn đề nghị nhập điểm, hủy điểm học phần

Thông báo số 226/TB-ĐHKT ngày 12/02/2020 về việc thời gian nộp đơn đề nghị nhập điểm, hủy điểm học phần


Căn cứ Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN, ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và xét theo nguyện vọng của sinh viên, Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo thời gian nộp đơn đề nghị nhập điểm, hủy điểm học phần năm 2020, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ bao gồm:

- Đối với sinh viên chuyển điểm học phần đã tích lũy từ các đơn vị khác của ĐHQGHN: Mẫu đơn C-03/ĐT kèm theo bảng điểm có dấu hợp lệ.

- Đối với sinh viên có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ và có nguyện vọng phủ điểm học phần tiếng Anh: Mẫu đơn C-05/ĐT kèm theo 02 bản sao văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh (hoặc kết quả thẩm định chứng chỉ ngoại ngữ đối với chứng chỉ IELTS do BC/IDP cấp)

- Đối với sinh viên đề nghị hủy điểm học phần: Mẫu đơn C-04/ĐT

(Sinh viên chỉ được hủy điểm khi đã hoàn thành các học phần trong Chương trình đào tạo và số tín chỉ được hủy không lớn hơn số tín chỉ học vượt so với tổng số tín chỉ của Chương trình đào tạo)

2. Thời gian nộp hồ sơ:

Sáng từ 8h30 đến 11h30; chiều từ 14h00 đến 16h30 thứ 6 hàng tuần.

3. Thời gian trả kết quả:

Kết quả thông báo cùng với thời điểm công bố điểm học kỳ I (đối với sinh viên nộp hồ sơ trước tháng 12) và học kỳ II (đối với sinh viên nộp hồ sơ trước tháng 5)

Lưu ý:

- Sinh viên tải mẫu đơn trên website: ueb.edu.vn

- Chứng chỉ tiếng Anh phải còn hạn sử dụng ít nhất 1 tháng tại thời điểm nộp hồ sơ. Văn bằng, chứng chỉ hợp lệ có giá trị trong toàn khóa học.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ms. Lê Thị Dung, Phòng Đào tạo.

(Phòng 401, nhà E4; email: dungle.ueb@vnu.edu.vn, điện thoại: 0243.754.7506 + 504).

Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN