Trang Đào tạo đại học
 
Về việc đăng ký các môn giáo dục thể chất tự nguyện học vào kỳ hè (học kỳ II) năm học 2017-2018 cho sinh viên các lớp hệ đại học chính quy

Thông báo số 1880/TB-ĐHKT của Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN Về việc đăng ký các môn giáo dục thể chất tự nguyện học vào kỳ hè (Học kỳ II) năm học 2017-2018 cho sinh viên các lớp hệ đại học chính quy


Căn cứ Công văn số 104/GDTC&TT-ĐT ngày 05/7/2018 của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao - ĐHQGHN (GDTC&TT) về việc mở lớp giáo dục thể chất (GDTC) tự nguyện học vào kỳ hè (thuộc Học kỳ II) năm học 2017-2018 cho sinh viên có nhu cầu, Trường Đại học Kinh tế thông báo kế hoạch đăng ký như sau:

1. Đối tượng đăng ký: Sinh viên tự nguyện đăng ký học.

2. Phân bổ số lượng lớp: Theo Công văn của TTGDTX&TT đính kèm.

3. Địa điểm học tập: Khu Liên hợp thể thao Đại học Quốc gia Hà Nội, số 01 Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

4. Thời gian học: Thứ 2,4,6 hàng tuần, từ ngày 01/8/2018 đến ngày 24/8/2018.

- Buổi sáng  : Từ 07h30 - 10h30a

- Buổi chiều: Từ 13h30 - 16h30

5. Học phí: Mức thu học phí/01 tín chỉ GDTC = Mức thu học phí theo định mức học phí/tín chỉ (theo quy định hiện hành của đơn vị đào tạo) x hệ số 1,5.

6. Thời gian và hình thức đăng ký: từ 15h00 ngày 20/7/2018 đến 09h00 ngày 24/7/2018 trên Hệ thống cổng thông tin ĐHQGHN (không nhận đơn đăng ký ngoài Hệ thống).

Đề nghị các khoa/viện thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

Tải file thông báo và tệp đính kèm tại đây >>>

 


Phòng Đào tạo - Trường ĐH Kinh tế