Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên xin hoãn thi học kỳ II năm học 2017-2018

Thông báo số 1292 /TB-ĐHKT ngày 07/5/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Lịch thi học kỳ II năm học 2017-2018 và đơn xin hoãn thi của sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo danh sách sinh viên hoãn thi (danh sách chi tiết kèm theo).

Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách hoãn thi theo dõi lịch thi và tham gia thi trong kỳ thi phụ của Nhà trường.

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

>> Xem và download thông báo tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN