Trang Đào tạo đại học
 
Kết quả rà soát học phí và kiểm tra tình hình mượn sách thư viện

Trường ĐH Kinh tế thông báo Kết quả rà soát học phí và kiểm tra tình hình mượn sách thư viện của các sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2018.


Tải file chi tiết tại đây >>>

Phòng Đào tạo - ĐH Kinh tế