Trang Đào tạo đại học
 
Nhận bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học hệ chính đợt tháng 3/2018

Ngày 02/05/2018 Trường ĐH Kinh tế Thông báo số 1233/TB-ĐHKT về việc nhận bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học hệ chính đợt tháng 3/2018


Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-ĐHKT ngày 30/3/2018, Quyết định số 720/QĐ-ĐHKT ngày 30/3/2018 và Quyết định số 721/QĐ-ĐHKT ngày 30/3/2018, Trường Đại học Kinh tế thông báo cho sinh viên hệ đại học chính quy (bao gồm chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình đào tạo chuẩn và chương trình đào tạo bằng kép) về thời gian và thủ tục nhận bằng và bảng điểm tốt nghiệp đợt tháng 3/2018 như sau:

1. Thời gian: Từ ngày 14/5 - 16/5/2018 (Sáng: từ 8h30 - 11h00, Chiều: từ 14h00 - 16h30). Sinh viên đến nhận bằng và bảng điểm sau thời gian quy định, đề nghị liên hệ trước với Phòng Đào tạo để sắp xếp lịch.

2. Địa điểm: Phòng 304, Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội.

3. Thủ tục:

- Sinh viên mang theo chứng minh thư/thẻ căn cước khi đến nhận bằng và bảng điểm tốt nghiệp. Trường hợp nhờ người khác nhận thay, đề nghị sinh viên phải làm thủ tục uỷ quyền theo quy định của pháp luật (liên hệ với Phòng Đào tạo để được hướng dẫn về mẫu Giấy ủy quyền và giấy tờ kèm theo).

- Sinh viên hoàn trả đầy đủ sách, tài liệu mượn tại Thư viện ĐHQGHN theo Công văn số 108/TTTV ngày 17/4/2018 của Trung tâm Thư viện - ĐHQGHN (có công văn kèm theo) và Bộ phận Tư liệu của Trường Đại học Kinh tế trước khi đến nhận bằng tốt nghiệp. Trường hợp sinh viên còn nợ sách, đề nghị sinh viên xin giấy xác nhận của Trung tâm Thư viện sau khi đã hoàn thành việc trả nợ sách và nộp giấy xác nhận cho Phòng Đào tạo.

- Sinh viên hoàn thành việc đóng học phí theo Công văn số 889/ĐHKT-KHTC ngày 17/4/2018 của Phòng Kế hoạch - Tài chính về việc rà soát học phí của sinh viên hình thc đào to chính quy tt nghip đợt tháng 3/2018 (có công văn kèm theo). Trường hợp sinh viên còn nợ học phí, đề nghị sinh viên xin giấy xác nhận của Phòng Kế hoạch - Tài chính sau khi đã hoàn thành đóng học phí và nộp giấy xác nhận cho Phòng Đào tạo.

4. Thông tin chi tiết liên hệ:

- Số điện thoại Phòng Đào tạo: 024.37547506/ máy lẻ 305 (trường hợp không đến nhận bằng theo thời gian quy định trên).

- Số điện thoại Phòng Kế hoạch - Tài chính: 024.37547506/ máy lẻ 434 (kiểm tra nợ học phí).

Đề nghị các khoa/Viện Quản trị kinh doanh thông báo cho sinh viên biết và thực hiện./.


Phòng ĐT-Trường ĐH Kinh tế