Trang Đào tạo đại học
 

Kế hoạch đào tạo bậc cử nhân các ngành CLC TT 23

Căn cứ các chương trình đào tạo cử nhân CLC TT 23 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Nhà trường thông báo kế hoạch đào tạo bậc cử nhân các ngành CLC TT 23 như sau:


 

STT

Ngành

Kế hoạch học tập áp dụng cho sinh viên chưa đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ

Kế hoạch học tập áp dụng cho sinh viên đã đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ

1

Kinh tế

8 kỳ

7 kỳ

2

Kinh tế phát triển

8 kỳ

7 kỳ

3

Kinh tế quốc tế

8 kỳ

7 kỳ

4

Quản trị kinh doanh

8 kỳ

7 kỳ

5

Tài chính – Ngân hàng

8 kỳ

7 kỳ

6

Kế toán

8 kỳ

7 kỳ

 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn VDFBRP
Nội dung

Các tin khác