Trang Đào tạo đại học
 
Nhắc nhở sinh viên đối với các hoạt động truyền đạo trái phép

Công văn số 1222 /ĐHKT-CTSV ngày 27/4/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Kính gửi: Các Khoa/Viện trực thuộc

Thời gian gần đây, xuất hiện một số người tự xưng là thành viên của “Hội Thánh Đức Chúa Trời” đến tuyên truyền, lôi kéo sinh viên quanh khu vực ĐHQGHN và tại các giảng đường của trường.

Để không ảnh hưởng đến việc học tập và rèn luyện của sinh viên, nhà Trường đề nghị sinh viên thận trọng, sáng suốt trong việc tiếp xúc, tham gia sự kiện của những người này.

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên được biết.

Xem hoặc download công văn tại đây


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN