Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình chi tiết các khoá đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thực hiện nội dung công văn số 1435/ĐHQGHN-HTPT ngày 07/05/2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức các khóa đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Trường ĐH Kinh tế thông báo thông tin cụ thể về chương trình tới SV, HV, NCS như sau:


- Thời lượng: 7 ngày (14 buổi, trong đó có 01 ngày học tập thực tế).
- Thời gian (dự kiến): Từ ngày 25/5 đến 03/6/2018.
- Địa điểm (dự kiến): Nhà điều hành - ĐHQGHN.
- Kinh phí: Miễn học phí và kinh phí đào tạo. 
Kết thúc khoá đào tạo, học viên có kết quả học tập đáp ứng yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận.
Các Khoa/Viện QTKD lập danh sách sinh viên đăng ký theo mẫu (đính kèm) và gửi về Phòng CT&CTSV muộn nhất 10h ngày 17/05/2018.
 
>>> Thông tin chi tiết về chương trình mời xem tại đây.
>>> Mẫu đơn đăng ký tại đây


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN