Trang Đào tạo đại học
 
Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017 - 2018

Quyết định số 1435/QĐ-ĐHKT ngày 21/5/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc khen thưởng thành tích trong nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017 - 2018


Theo đó, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tặng Giấy khen và phần thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2017 - 2018 với 4 hạng mục giải thưởng giải Nhất, giải Nhì, giải Ba, giải Khuyến Khích cho 8 sinh viên và nhóm sinh viên xuất sắc.
Danh sách sinh viên đạt Giải thưởng Nghiên cứu Khoa học Sinh viên 2017 - 2018 xem tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN