Trang Đào tạo đại học
 
Nhận bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học hệ chính đợt tháng 6 năm 2018

Thông báo số 1680/TB-ĐHKT ngày 22.06.2018 của Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Quyết định số 1599/QĐ-ĐHKT, Quyết định số 1600/QĐ-ĐHKT, Quyết định số 1601/QĐ-ĐHKT và Quyết định số 1602/QĐ-ĐHKT ngày 12/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp hình thức đào tạo chính quy, Trường Đại học Kinh tế thông báo cho sinh viên hệ đại học chính quy (bao gồm chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, chương trình đào tạo chuẩn và chương trình đào tạo bằng kép) về thời gian và thủ tục nhận bằng và bảng điểm tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2018 như sau:

1. Thời gian: 7h45 ngày 02/7/2018 (Theo Thông báo số 1560/TB-ĐHKT ngày 05/6/2018 về việc kế hoạch trao bằng tốt nghiệp năm 2018).

2. Địa điểm: Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN.

Trường hợp sinh viên đến nhận bằng và bảng điểm sau thời gian nêu trên, đề nghị sinh viên liên hệ trước với Phòng Đào tạo để sắp xếp lịch. Phòng Đào tạo dự kiến sẽ phát bằng vào chiều thứ Năm hàng tuần (từ 14h30 - 16h00) tại Phòng 304, Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội.

3. Thủ tục:

- Sinh viên mang theo chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu khi đến nhận bằng và bảng điểm tốt nghiệp. Trường hợp nhờ người khác nhận thay, đề nghị sinh viên phải làm thủ tục uỷ quyền theo quy định của pháp luật (liên hệ với Phòng Đào tạo để được hướng dẫn về mẫu Giấy ủy quyền và giấy tờ kèm theo).

- Sinh viên hoàn trả đầy đủ sách, tài liệu mượn tại Thư viện ĐHQGHN theo Công văn số 159/TTTV ngày 15/6/2018 của Trung tâm Thư viện - ĐHQGHN (có công văn kèm theo) và Bộ phận Tư liệu của Trường Đại học Kinh tế trước khi đến nhận bằng tốt nghiệp. Trường hợp sinh viên còn nợ sách, đề nghị sinh viên xin giấy xác nhận của Trung tâm Thư viện sau khi đã hoàn thành việc trả nợ sách và nộp giấy xác nhận cho Phòng Đào tạo.

- Sinh viên hoàn thành việc đóng học phí theo Công văn số 889/ĐHKT-KHTC ngày 17/4/2018 của Phòng Kế hoạch - Tài chính về việc rà soát học phí của sinh viên hình thc đào to chính quy tt nghip đợt tháng 6 năm 2018 (có công văn kèm theo). Trường hợp sinh viên còn nợ học phí, đề nghị sinh viên xin giấy xác nhận của Phòng Kế hoạch - Tài chính sau khi đã hoàn thành đóng học phí và nộp giấy xác nhận cho Phòng Đào tạo.

4. Thông tin chi tiết liên hệ:

- Số điện thoại Phòng Đào tạo: 024.37547506/ máy lẻ 305 (trường hợp không đến nhận bằng theo thời gian quy định trên).

- Số điện thoại Phòng Kế hoạch - Tài chính: 024.37547506/ máy lẻ 434 (kiểm tra nợ học phí).

Đề nghị các khoa/Viện Quản trị kinh doanh thông báo cho sinh viên biết và thực hiện.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN