Trang Đào tạo đại học
 
Về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2018Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN công bố Quyết định số 1599, 1600, 1601, 1602 ngày 12.6.2018 Về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2018.
>> Download các quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp tại đây >>> 

Phòng ĐT - Trường ĐH Kinh tế