Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2018

Thông báo số 1529 /ĐHKT-ĐTĐH ngày 1.6.2018 của Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN về việc dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2018


Kính gửi: - Các khoa và Viện Quản trị kinh doanh
                 - Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên

Thực hiện kế hoạch tốt nghiệp của sinh viên hệ đại học chính quy (chương trình đào tạo chuẩn, chất lượng cao và chương trình bằng kép), nhằm rà soát kết quả học tập và các điều kiện tốt nghiệp của sinh viên (kết quả Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất, Kỹ năng mềm/Kỹ năng bổ trợ, Tiếng Anh), Phòng Đào tạo gửi các khoa dự kiến danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2018 (có danh sách kèm theo).
Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, Phòng Đào tạo kính đề nghị:
1. Các khoa/Viện QTKD: Thông báo cho sinh viên biết và kiểm tra lại các thông tin. Trong trường hợp sinh viên có thắc mắc, khiếu nại, đề nghị các khoa/viện yêu cầu sinh viên gửi phản hồi cho Phòng Đào tạo trước 16h00 ngày 06/6/2018 để được giải quyết.
Thông tin cán bộ tiếp nhận phản hồi của sinh viên:
Lê Khánh Cường - Chuyên viên Phòng Đào tạo.
Địa chỉ: Phòng 304 - nhà E4 - 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: cuonglk@vnu.edu.vn
Điện thoại: 024 37547506/ máy lẻ 315
2. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên:
Kiểm tra và gửi danh sách cho Phòng Đào tạo về các nội dung:
- Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với sinh viên.
- Việc kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học tập đối với sinh viên (đối với sinh viên xếp hạng xuất sắc hoặc giỏi).
- Thông tin về sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2018 (họ tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, dân tộc, quốc tịch) đối với sinh viên chương trình đào tạo bằng kép.
Danh sách gửi về Phòng Đào tạo trước 10h00 ngày 07/6/2018.
Trân trọng cảm ơn./.
>>> Tải công văn và tệp đính kèm tại đây >>> 

Phòng ĐT - Trường ĐH Kinh tế