Trang tin tức sự kiện

Thông báo về việc bố trí, sắp xếp cán bộ làm việc tại nhà bằng hình thức trực tuyến

Thông báo số 814/TB-ĐHKT ngày 31/302020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Công văn số 977/ĐHQGHN-VP ngày 31/3/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc bố trí, sắp xếp cán bộ làm việc tại nhà bằng hình thức trực tuyến, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đề nghị toàn thể các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Nhà trường khẩn trương triển khai các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 977/ĐHQGHN-VP ngày 31/3/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Toàn thể các đơn vị trực thuộc Trường bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại nhà, không đến cơ quan công sở và xử lý công việc bằng hình thức trực tuyến (online), trừ các trường hợp đặc biệt phải đến cơ quan, giảng đường (như trực lãnh đạo, xử lý tài liệu mật, khẩn; lực lượng trực an ninh; thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh và triển khai các nhiệm vụ đặc biệt khác) từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020. Sau thời điểm nói trên, căn cứ vào tình hình thực tế và chỉ đạo của ĐHQGHN, Nhà trường sẽ có thông báo tiếp theo. Các đơn vị chủ động các cuộc họp bằng hình thức online nếu cần.

Trưởng các đơn vị có trách nhiệm phân công trực lãnh đạo, giám sát, theo dõi tiến độ công việc và nhiệm vụ được giao của đơn vị; nhắc nhở cán bộ đơn vị kiểm tra, tắt toàn bộ các thiết bị điện, nước, đóng cửa sổ, cửa ra vào các phòng làm việc. Phòng Hành chính Tổng hợp bố trí rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cắt cử lực lượng bảo vệ đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực Hiệu bộ và các giảng đường.

3. Các khoa, viện, trung tâm vẫn thực hiện triển khai hoạt động giảng dạy (qua hình thức online) theo kế hoạch chung của Trường.

4. Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại nhà, tuyệt đối không di chuyển khỏi nơi cư trú, không tụ tập quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; nghiêm chỉnh tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

5. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Trường và Trưởng các đơn vị có trách nhiệm phải thường xuyên quan tâm, nắm bắt và cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh liên quan đến cán bộ và sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của đơn vị mình.

6. Các nội dung liên quan khác tiếp tục thực hiện theo văn bản chỉ đạo số 821/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 16/3/2020 của Giám đốc ĐHQGHN.

Đề nghị các đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Nhà trường nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng thông báo./.

>> Xem hoặc download thông báo tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Tag:


Video
Đại học Troy (Troy University)
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành