Trang Đào tạo sau đại học
 
Hoãn thi kỳ thi kết thúc học phần, học kỳ I năm học 2020-2021 Bậc đào tạo Thạc sĩ

Thông báo số 298/TB-ĐHKT ngày 29/01/2021 về việc Hoãn thi kỳ thi kết thúc học phần, học kỳ I năm học 2020-2021 bậc đào tạo Thạc sĩ


Căn cứ thông báo số 4199/TB-ĐHKT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về lịch thi học kỳ I năm học 2020-2021 hệ đào tạo Thạc sĩ, tổ chức thi ngày 30/1/2021 tại giảng đường Việt Úc;

Căn cứ thông báo số 216/TB-ĐHKT ngày 22 tháng 1 năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về lịch thi học phần Triết học học kỳ I năm học 2020-2021 lớp QH-2020-E.CH QTKD-LK 2,3 tổ chức thi ngày 29/12/2020 – ca 5 tại giảng đường E4;

Căn cứ thông báo số 4109/TB-ĐHKT ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về lịch thi học phần của lớp QH-2020-E QTKD-LK 1, tổ chức thi ngày 05/02/2020 – ca 5 tại giảng đường E4;

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để đảm bảo an toàn cho học viên và cán bộ tham gia kỳ thi. Phòng Đào tạo hoãn kỳ thi kết thúc học phần, học kỳ I năm học 2020-2021 bậc đào tạo Thạc sĩ cho đến khi nhận được thông báo tiếp theo.

Chi tiết liên hệ:

Ms Châu - Phòng Đào tạo, Phòng 401 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: (024)3.754 7506 (máy lẻ 315)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN