Trang Đào tạo sau đại học
 
Kế hoạch thực hiện luận văn tốt nghiệp của học viên Khóa QH-2021-E (Khóa 30) - Trúng tuyển đợt 1

Thông báo số 2956/TB-ĐHKT ngày 22/9/2021 về việc kế hoạch thực hiện luận văn tốt nghiệp của học viên Khóa QH-2021-E (Khóa 30) - Trúng tuyển đợt 1


Căn cứ lịch trình đào tạo của học viên khóa QH-2021-E, trúng tuyển đợt 1;

Trường Đại học Kinh tế thông báo kế hoạch thực hiện luận văn tốt nghiệp của học viên khóa QH-2021-E, trúng tuyển đợt 1, cụ thể như sau:

TT

Nội dung công việc

Thời hạn

Chịu trách nhiệm

1.

Học viên đăng ký định hướng nghiên cứu luận văn

Trước ngày 30/03/2022

Học viên

2.

Khoa/Viện chuyên môn dự kiến giáo viên hướng dẫn luận văn gửi Phòng Đào tạo

Trước ngày 15/04/2022

Khoa/Viện chuyên môn

3.

Ra Quyết định phân công Cán bộ hướng dẫn và giao định hướng nghiên cứu luận văn

Trước ngày 15/05/2022

Phòng Đào tạo

4.

Học viên nộp đề cương sơ bộ luận văn

Trước ngày 15/06/2022

Học viên

5.

Xét duyệt tên đề tài, đề cương và kế hoạch thực hiện luận văn (Cấp Khoa/Viện chuyên môn)

Trước ngày 30/06/2022

Khoa/Viện chuyên môn

6.

Xét duyệt tên đề tài, đề cương và kế hoạch thực hiện luận văn (Cấp Trường). Ra Quyết định phân công GVHD và giao đề tài luận văn chính thức cho học viên

Trước ngày 30/07/2022

Phòng Đào tạo

7.

Nộp kết quả nghiên cứu sơ bộ luận văn

Trước ngày 30/09/2022

Học viên

8.

Tổ chức đánh giá kết quả nghiên cứu sơ bộ

Trước ngày 31/10/2022

Khoa/Viện chuyên môn

9.

Nộp hồ sơ bảo vệ luận văn:

9.1

Đợt 1 năm 2023

Dự kiến 20/02/2023-28/02/2023

Học viên

9.2

Đợt 2 năm 2023

Dự kiến 10/05/2023-18/05/2023

Học viên

10.

Tổ chức bảo vệ luận văn

10.1

Đợt 1 năm 2023

Dự kiến 01/04/2023-15/04/2023

Phòng Đào tạo

10.2

Đợt 2 năm 2023

Dự kiến 26/06/2023-07/07/2023

Phòng Đào tạo

Lưu ý:

- Nhà trường khuyến khích học viên nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn sớm.

Học viên đủ điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ sau ít nhất 6 tháng kể từ khi có Quyết định phân công GVHD và giao đề tài luận văn, kể cả việc thay đổi đề tài luận văn (nếu có)
 
Download Kế hoạch tại đây>>> 
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN