Trang Đào tạo sau đại học
 
Kế hoạch lùi thời gian nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1, năm 2020 (điều chỉnh lần 1)

Thông báo số 447/TB-ĐHKT ngày 09/03/2020 về việc kế hoạch lùi thời gian nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1, năm 2020 (điều chỉnh lần 1)


Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và đảm bảo an toàn sức khỏe cho học viên, cán bộ;

Trường Đại học Kinh tế thông báo lùi thời gian nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2020, cụ thể như sau:

Thời gian thu hồ sơ bảo vệ

Thời gian bảo vệ (dự kiến)

Thời gian đã thông báo

Thời gian điều chỉnh

Thời gian

đã thông báo

Thời gian

điều chỉnh

Từ 9/3/2020 đến 18/3/2020

Từ 14/4/2020 đến 21/4/2020

(Sáng từ 9h00 đến 11h30; chiều từ 14h00 đến 16h30)

Từ 15/4/2020 đến 29/4/2020

Từ 20/5/2020 đến 31/5/2020

 
Mức đóng học phí gia hạn: Đối với học viên nộp hồ sơ sau ngày 21/4/2020:

- Học viên khóa QH-2016 (đợt 1) đóng học phí gia hạn lần 4 (24 tháng).

- Học viên khóa QH-2017 (đợt 1) đóng học phí gia hạn lần 2 (12 tháng).

Địa điểm nộp luận văn: Phòng Đào tạo, Trường ĐHKT - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 024 3754 7506 (554:Mrs Trang).

Điều kiện để nộp hồ sơ luận văn: Học viên phải tích lũy đủ tất cả các học phần trong chương trình đào tạo và đã nộp đủ học phí.

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo đến tất cả học viên./.

Download Thông báo tại đây>>>

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN